Vertrouwenspersonen

Binnen de Bonifatius mavo hebben wij vertrouwenspersonen. Dit zijn:
Odette Hegeman en Klaas Dijkstra.