Schoolgids en Financiën

In de schoolgids wordt de schoolorganisatie, het onderwijskundig beleid en de leerlingbegeleiding van de Bonifatius mavo beschreven.

De gids beoogt u op duidelijke en inzichtelijke wijze te informeren over de onderwijsdoelen en de structuur van onze school, de bijzondere voorzieningen voor leerlingen, de manier waarop de onderwijstijd wordt benut, de geldelijke bijdrage, de jaaragenda en de rechten (én plichten) van alle bij onze school betrokkenen.

De brochure is te downloaden via onderstaande link.

Schoolgids en Financiële brochure 2023-2024