PTA en Examenreglement

Op school ligt het examenreglement ter inzage, deze staat tevens op onze website en is te downloaden via onderstaande link.

Examenreglement 2023-2024

Aan de leerlingen van klas 3 en 4 wordt een PTA (programma van toetsing en afsluiting) verstrekt met daarin de belangrijkste reglementen en data betreffende het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk examen (CE). Ook deze zijn te downloaden via onderstaande linkjes.

PTA klas 3

PTA klas 4