Over de decaan

De decaan heeft binnen een school de verantwoordelijkheid om de leerling te begeleiden bij het proces van de loopbaanoriëntatie (LOB). Deze oriëntatie heeft als doel dat elk kind zich oriënteert op vervolgopleidingen en de daarbij behorende beroepen. Dit gebeurt op de Bonifatius mavo op de volgende manieren:

Het eerste leerjaar
De leerlingen gaan ter oriëntatie een dag mee naar het werk van één van de ouder(s)/verzorger(s) of een goede bekende waarbij interesse bestaat voor het werk van deze persoon.

Het tweede leerjaar
Leerlingen maken kennis met de sectoren en de beroepsgroepen op de Friese Poort. Verder zal er aandacht worden besteed aan LOB (loopbaanoriëntatie) tijdens de mentorlessen en maken de leerlingen gedurende het jaar kennis met een aantal keuzevakken voor het derde leerjaar.

Het derde leerjaar
In het derde leerjaar zijn er keuzes in diverse vakken te maken. Als de leerling een van de vakken niet kiest in het derde leerjaar, dan kan hier geen examen in gedaan worden.

Eén van die keuzemogelijkheden is de vakrichting E&O (Economie & Ondernemen). Bij E&O leren de leerlingen alles over het maken, verhandelen en verkopen van producten. Zij maken kennis met de beroepen in het economische profiel. Als je voor E&O hebt gekozen ben je breed inzetbaar met veel verschillende mogelijkheden in het economische profiel.

Er kan ook gekozen worden voor T&T. Het is een nieuw en uitdagend vak dat leerlingen laat werken aan echte praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het gaat om problemen waar technologische oplossingen voor nodig zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan een installatiebedrijf met een opdracht om douchewater te zuiveren om daar vervolgens de wc mee door te spoelen. Of het zwerfafval te beperken rondom scholen in opdracht van de gemeente.

Technologie is overal, daarom kunnen T&T- opdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding, woon- werkomgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Het vak past dan ook bij elk profiel. T&T biedt leerlingen daarnaast een kader om binnen de context van de zeven bètawerelden competenties te ontwikkelen, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas in het mbo of op het havo en later op de arbeidsmarkt. LOB vormt een belangrijk onderdeel van het schoolexamenprogramma.

Een andere keuzemogelijkheid is LO2 (bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding). De leerling gaat bij LO2 dieper en breder in op alles rondom bewegen. Bij ‘bewegen’ vergroot de leerling zijn vaardigheid in een aantal spellen, turnactiviteiten, dansvormen, atletiekonderdelen, zelfverdediging en keuzeactiviteiten. Bij ‘bewegen & regelen’ gaat het om het leren vervullen van taken als scheidsrechter, coach en toernooi- of wedstrijdorganisator.

Alle leerlingen bezoeken ‘ROC Friese Poort’ en hebben daar de mogelijkheid één of meerdere dagdelen op bezoek te gaan bij een opleiding naar keuze.

Bekijk hier de presentatie voor leerjaar 3

Het vierde leerjaar
Tijdens het vierde leerjaar ondersteunt de decaan de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) bij het maken van een keuze voor vervolgonderwijs. Dit gebeurt veelal tijdens de individuele gesprekken over de mogelijkheden ten aanzien van het vervolgonderwijs. Voor het voeren van deze gesprekken is onze decaan beschikbaar. Tijdens één van de ouderbijeenkomsten geeft de decaan van het Zuyderzee Lyceum voorlichting over de doorstroom naar havo-onderwijs.

Bekijk hier de presentatie voor leerjaar 4

Open dagen

a.vanunen@vario-onderwijsgroep.nl