Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten

Op school wordt een aantal activiteiten voor de leerlingen georganiseerd, zoals discoavonden, de kerstviering, een schaatsavond, een zwemavond, enz. Het aantal activiteiten dat per schooljaar wordt georganiseerd is afhankelijk van de belangstelling van de leerlingen. Feestavonden waarover de ouder(s)/verzorger(s) geen bericht hebben ontvangen van de schooladministratie vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school. De min of meer toevallige aanwezigheid van leerkrachten bij zo’n feest houdt niet in dat de school de verantwoordelijkheid kan of wil dragen.

Buitenlandreizen

In de 3e klas wordt er een buitenlandreis georganiseerd. Veelal is er de keuze om met medeleerlingen een bezoek te brengen aan Engeland of België. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren inzake de veiligheid en de pandemie behouden wij het recht om een meer passende buitenschoolse activiteit aan te bieden mocht dit, ons inziens, nodig zijn.