Voorlichtingsavonden en open dag

Zodra er meer bekend is over de voorlichtingsavonden en de open dag in hert schooljaar 2022-2023, dan zal dat onder andere via deze pagina worden gecommuniceerd.