Oudercommissie

De oudercommissie ondersteunt de school o.a. bij voorlichtingsavonden, activiteiten en festiviteiten.

Wanneer er vragen of tips zijn voor de oudercommisie, dan kunt u deze bereiken via het volgende mailadres: d.meulendijks@bonifatius.nl

In de MR zitten de volgende leden.

Oudergeleding

  • Mw. A. te Velde (voorzitter)
  • Mw. A. Brockhoff
  • Mw. T. Laurijsen-Jongejan
  • Dhr. S. Lelieveld
  • Mw. M. van den Burg
  • Dhr. T. Zoethout

Personeelsgeleding

  • Mw. D. Meulendijks
  • Dhr. M. Brijan