Uitslag tijdvak 1

De examenkandidaten krijgen deze dag te horen of zij zijn geslaagd.